Your Road to Wellness

Wellness-Packed Bundle

March 1st – 31st, 2023 

Pick your favorite bundle

with free gifts!

Your Road to Wellness

MagHealy Bundle

March 15th – 31st, 2023 

Buy MagHealy & Get a

Healy Resonance Plus Edition for Free

Digital Nutrition App

Digital Nutrition Application* จะสร้างรายการอาหารที่ตามธรรมชาติแล้วมีสสารที่ร่างกายต้องการโดยใช้การสอบถามแบบง่ายๆ นอกจากนี้ จะมีคำแนะนำโปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ให้กับคุณด้วยเช่นกัน

HealAdvisor Search

แอป HealAdvisor Search* จะแนะนำโปรแกรม Healy IMF ที่ตรงกับคำค้นหาของคุณโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญของเรา จะมีการเพิ่มคำแนะนำใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เราขอแนะนำ

Healy สำหรับสัตว์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Healy
สำหรับสัตว์ที่จะช่วยสนับสนุนสุขภาวะสัตว์เลี้ยงของคุณ

ค้นพบโอกาสทางธุรกิจกับ Healy World

รับผลิตภัณฑ์ฮีลลี่สำหรับคุณ

เรามี Healy แบบต่างๆ อาทิ MagHealy, Healy Watch Edition, โมดูลแอป HealAdvisor กลุ่มโปรแกรม และอุปกรณ์เสริมให้เลือกในร้านค้าที่ปลอดภัยและสะดวก เพียงแค่ไม่กี่คลิกเพื่อสำรวจ!

Join our community

of over 300,000 Healy lovers on Instagram

* ต้องสมัครใช้บริการรายเดือน
** ‘DNA’ ย่อมาจาก ‘Digital Nutrition App’ และไม่ควรสับสนกับการทดสอบทางพันธุกรรมซึ่ง Healy ไม่ได้ให้บริการ

ข้อควรทราบ:

“Individualized Microcurrent Frequencies” (“IMF” คือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Healy World ซึ่งใช้ข้อมูลจากตัวกำเนิดสัญญาณรบกวนทางกายภาพเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญให้กับความถี่ที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ระดับมืออาชีพระบุว่ามีความเกี่ยวข้องสูงสุดสำหรับผู้ใช้

ระยะเวลา ความถี่ ความเข้ม การตั้งชื่อ และคำอธิบายของโปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) เป็นการอิงจากประสบการณ์จริงของ Nuno Nina และผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ รวมถึงจากความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของความถี่กระแสไฟฟ้าระดับต่ำที่สามารถปรับระดับได้กับสนามพลังงานชีวภาพ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาวิจัยอิสระ

โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของ Healy ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนในการทำงานร่วมกันของสนามพลังงานชีวภาพ เราได้ทำการสำรวจโดยไม่มีการปิดบังทั้งก่อน/หลังในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีการควบคุมซึ่งมาจากการสุ่มคัดเลือก การสำรวจเหล่านี้นำเสนอข้อมูลให้เห็นว่าความเป็นอยู่ของผู้เข้าร่วมดีขึ้นหลังการดำเนินการ เราถือว่าสิ่งนี้มาจากการทำให้เกิดความกลมกลืนกันของสนามพลังงานชีวภาพ ซึ่งเราเรียกว่ากระแสพลังงานแห่งชีวิต ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า ชี่ (Chi หรือ Qi) และปราณ (Prana) แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาวิจัยอิสระ

โปรแกรม Individualized Microcurrent Frequency (IMF) ของอุปกรณ์ Healy ไม่ใช่แอปพลิเคชันทางการแพทย์ ซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคหรือภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ก็ตาม คำที่ใช้ในโปรแกรมนี้ไม่ถือเป็นข้อความเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมคือเพื่อให้ผู้ใช้มีเครื่องมือในการสำรวจตัวเลือกในการใช้งานต่าง ๆ โปรแกรมของ Healy จึงไม่ควรถูกใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใด คุณควรขอคำแนะนำดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเสมอ หากคุณมีหรือสงสัยว่าอาจมีอาการป่วย หรือหากคุณอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนการใช้บริการ Healy โปรดใช้อุปกรณ์ Healy ของคุณตามคำแนะนำสำหรับการใช้งานเสมอ

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

Thailand